Pomoć na putu 24/7

Vraćajući vas na putovanje što pre

U slučaju kvara ili neke druge neprevaziđene situacije možete se potpuno pouzdati na DAF International Truck Service - ITS. Jedan telefonski poziv DAF ITS-u je dovoljan da se mobiliše DAF servisna organizacija na teritoriji čitave Evrope. ITS centar je otvoren 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Naši iskusni operateri nude svu potrebnu asistenciju kako bi se vaše vozilo što pre vratilo na putovanje sa minimalnim zastojem.

Prednosti DAF ITS

  • Jedan telefonski poziv za čitavu Evropu: +31 40 214 3000
  • 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini
  • Asistencija na 10 različitih jezika
  • Brza i efikasna asistencija putem naših 1100 DAF dilera i servisnih tačaka širom Evrope
  • ITS donosi manje brige za vozača, obezbeđuje garanciju plaćanja i reguliše ostale finansijska pitanja
  • Kućna domaća usluga, u srcu DAF organizacije
  • Dostupna i za priključna vozila, nadogradnje i vozače
  • Posvećeni i visoko obučeni tehničari osiguravaju da na većini vozila kvar bude otklonjen na licu mesta
  • ITS će kontaktirati i obaveštavati matičnog dilera i kompaniju čiji je kamion o napretku asistencije i popravki
  • Vaš kamion je nazad na putu sa najmanje izgubljenog vremena

Za hitnu asistenciju

Ukoliko se nešto neočekivano dogodi, jedan poziv ka DAF International Truck Service (ITS) vratiće vaš kamion nazad na put sa minimalnim zastojem.

DAF ITS: +31 402143000 Denis Vukić: +381 628816690

24 sata dnevno, 7 dana u nedelji

Kada poziv dođe, ITS ne samo da kontaktira dilera ili servisnu tačku koja će obezbediti asistenciju, već i dilera gde se vozilo inače održava. Ovo omogućava operatoru da odmah organizuje garanciju plaćanja. tako da vozač ne mora da brine oko finansijskih aspekata. ITS takođe kontaktira kompaniju vozača, ako to već nije urađeno, i informiše kompaniju o razvoju događaja.

U konsultaciji sa operatorom, koji se kontinualno informiše o trenutnoj situaciji, može se odlučiti da se organizuje hitna isporuka rezervnog dela koji diler trenutno nema na stanju. U celoj Evropi, ITS podržava mreža od preko 1100 DAF dilera i servisnih tačaka. DAF korisnici mogu biti sigurni hitnu i brzi intervenciju u slučaju kvara ili nezgode u ne manje od 49 zemalja - 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.


Asistencija na 10 različitih jezika

Bilo ko ko pozove DAF ITS broj (+31 40 214 30 00) danas sa druge strane će mu se javiti jedan od ITS operatora, koji svaki priča najmanje 6 različitih jezika. ITS može ponuditi vozačima pomoć na deset različitih jezika. Moderna kompjuterska oprema osigurava da će najbliža servisna tačka od zaustavljenog vozila biti određene vrlo brzo. Brzina odziva je oduvek bila jedna od jačih strana ITS-a. Nakon svega, što je pre kamion na putu, to je bolje. Štaviše, asistencija nije limitirana samo na vozilo – pomoć se pruža i za priključno vozilo, nadogradnju ili čak i vozača.

Kasnih 60-ih i ranih 70-ih, međunarodni transport je već doživljavao svoj procvat. Vozači DAF-a koji su bili zaustavljeni na putu usled neočekivane situacije ili nezgode, zvali bi centralu DAF-a u Ajndhovenu, Holandija, i obično razgovarali sam nekim iz Prodaje. Ipak, 1972. godine, osnovano je ITS odeljenje, radi jos bolje i profesionalnije usluge, koje je u to vreme bilo jedinstveno na polju komercijalnih vozila.